Osiedle przy Zachodniej w Dąbrowie

NOWE DOMY W SKÓRZEWIE

DRZWI OTWARTE

NA OSIEDLU W SKÓRZEWIE

30.09.2023r. i 07.10.2023r. 

godz. 10:00 - 14:00

Cennik

Dostępne domy

NOWE DOMY W SKÓRZEWIE

NOWE DOMY W SKÓRZEWIE

Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SMBDJ „ŁAWICA – ZACHÓD”

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Marek Dziedzic

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Jacek Kiepś

Sekretarz Rady Nadzorczej: Malwina Angerman - Kowalska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Magdalena Mołdoch - Romanowska

Członek Komisji Rewizyjnej: Lidia Pers

Członek Komisji Rewizyjnej: Artur Kulik

Jolanta Jóźwiak