Osiedle przy Zachodniej w Dąbrowie

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SMBDJ „ŁAWICA – ZACHÓD”

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Tomasz Frontczak

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Monika Głowacka

Sekretarz Rady Nadzorczej: Sylwia Lipiecka - Sęk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Anita Kropińska - Judkowiak

Członek Komisji Rewizyjnej: Łukasz Wasilewski

Członek Komisji Rewizyjnej: Szymon Gembus

Jan Łuczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza

l.:  61 868 19 11,  61 868 20 81  e-mail:  biuro@lawicazachod.pl

Razem od 40 lat - zaufaj doświadczeniu!

Osiedle przy Zachodniej w Dąbrowie

el.:  61 868 19 11,  61 868 20 81  e-mail:  biuro@lawicazachod.pl

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH

ŁAWICA - ZACHÓD

UL. ŁOBESKA 16, 60-182 POZNAŃ

tel. (061) 868-19-11, tel. (061) 8682081

e-mail: biuro@lawicazachod.pl

Kontakt: