Osiedle przy Zachodniej w Dąbrowie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH

ŁAWICA - ZACHÓD

UL. ŁOBESKA 16, 60-182 POZNAŃ

tel. 61 868-19-11, tel. 61 8682081

e-mail: biuro@lawicazachod.pl

ZARZĄD SMBDJ „ŁAWICA – ZACHÓD”

 

Prezes Zarządu: Małgorzata Jasińska

Z-ca Prezesa Zarządu: Mirosław Dubas

Członek Zarządu: Andrzej Piaseczny

Zarząd

Osiedle przy Zachodniej w Dąbrowie

el.:  61 868 19 11,  61 868 20 81  e-mail:  biuro@lawicazachod.pl

NOWE DOMY W SKÓRZEWIE

Dostępne domy